Hankkeesta

MetsäOnline-hanke tähtää puuntoimitusketjun opetuksen laadun ja tehokkuuden parantamiseen. Hankkeessa kehitettävä oppimisympäristö vastaa puuntoimitusketjun monimutkaisen kokonaisuuden koulutushaasteisiin. Lue lisää…

Tavoitteet

Virtuaalisen oppimisympäristön avulla opiskelija ymmärtää puuntoimitusketjun logistisena kokonaisketjuna. Lue lisää…